واحد های تابعه خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون امور عمرانی استانداری:

۰۱:۱۵
فاضل عبیات معاون امور عمرانی استانداری خوزستان، با اشاره به موضوع حریم و بستر رودخانه ها به عنوان یکی از بحث‌های جدی در روستاهای استان، اظهار کرد: سه راهبرد جهت مقابله با سیلاب‌های احتمالی برای روستاهایی که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند، اتخاذ شد. وی بیان کرد: برای ایمن سازی ۱۵۰ روستا، ترمیم سیل بندها، ترمیم کانال‌های سیل بر و احداث سازه‌ها در انتهای زهکش‌های موجود انجام خواهد شد؛ همچنین برای ۱۵۰ روستای دیگر خوزستان هم علاوه بر اقدامات فوق، راهبرد ما افزایش رقوم کف تمام شده منازل مسکونی است. معاون امور عمرانی استانداری… در ادامه بخوانید