1396/04/04
معرفی معاون هماهنگی امور عمرانی

 

 

مسئولیت فعلی: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان
 
سوابق عملی و پژوهشی:
·        دانشجوی دکتری عمران - آب / علوم آکادمی مسکو - مسکو
·        کارشناسی ارشد تاسیسات آب / دانشگاه شهید چمران اهواز
·        کارشناسی آب / دانشگاه شهید چمران اهواز
·        تدریس هیدرلیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (از سال 1371 تا 1377)
·        ارائه مقاله در دومین همایش ارتقاء توان داخلی با رویکرد توسعه نظام پیمانکاری سال 1389
·        ارائه مقاله در هشتمین سمینار رشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سال 1389
·        ارائه مقاله در نهمین گردهمایی رشد سال 1389
·        ارائه مقاله در سمینار ایران و آلمان سال 1385
·        ارائه مقاله در سومین کنفرانس دانشجویی عمران دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران و اخذ رتبه ممتاز در بخش آب   و محیط زیست سال 1374
·        ارائه مقاله چهارمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه سال 1375
سوابق اجرایی:
·        قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفا کشور (از خرداد 92 تا آذر 92)
·        مدیر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب کشور (از سال 1385 تا اردیبهشت 1392)
·        مشاور معاون وزیر در امور آب و فاضلاب کشور (از سال 1385 تا 1388)
·        مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان (از سال 1380 تا 1384)
·        مشاور عالی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز (سال 1380)
·        معاون فنی و توسعه و مجری طرحهای مهم آبرسانی و مطالعاتی شرکت آب و فاضلاب خوزستان (از سال 1377 تا 1380)
·        مدیر طراحی شبکه های آب و فاضلاب شرکت مهندسین مشاور دز آب (سال 1370 تا 1372)
·        مدیر طراحی مطالعاتی شرکت مهندسین مشاور دز آب (از سال 1370 تا 1373)
·        کارشناس و مدیر مطالعات جهاد سازندگی استان خوزستان (از سال 1365 تا 1366)