1398/05/30
شرح وظایف معاونت امور هماهنگی

شرح وظایف:
•    رئیس کمیته مناسب‌سازی محیط
•    رئیس شورای فنی استان
•    رئیس هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان
•    رئیس هیئت مدیره خدمات طراحی
•    رئیس هیئت مدیره شیرین شهر
•    رئیس هیئت مدیره شهر رامین
•    رئیس هیئت مدیره قطار شهری
•    رئیس توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
•    جانشین ریاست کمیسیون ماده 5
•    جانشین ریاست کمیته حفاظت کیفی رودخانه
•    جانشین ستاد خشکسالی استان
•    رئیس کمیسیون ماده 21 طرح‌های غیر کشاورزی (واگذاری اراضی)
•    رئیس کارگروه پسماند
•    رئیس کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی با شرح وظایف ذیل:

-    طرح های توسعه عمران شهری،مجموعه های شهری،طرح های جامع ناحیه ای،طرح های بهسازی، نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان به استثنای وظایف کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-    وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
-    طرح های هادی و جامع شهرها، طرح های فضاهای شهری (طراحی شهری) و روستایی
-    برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در استان
-    برنامه های توسعه حمل و نقل استان، کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره وری و افزایش ایمنی در فعالیت های مختلف حمل و نقل
-    توسعه سیستم های انتقال در زمینه گاز طبیعی،آب،برق و فرآورده های نفتی
-    محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی در استان
-    طرح های پدافند غیر عامل دراستان
-    برنامه های توسعه کمی و کیفی مسکن استان
-    ساماندهی فضاها و سکونتگاه های روستایی و پروژه های بزرگ عمرانی


•    رئیس کمیته ایمنی راهها جانشین شورای ترافیک استان با شرح وظایف ذیل:


-    نظارت بر حمل و نقل عمومي شامل تاكسيراني – اتوبوسراني – قطار شهری
-    توزيع ناوگان حمل ونقل عمومي بر اساس نياز هر شهر
-    سياست گذاري در حمل ونقل عمومي شهرهاي استان
-    انجام مطالعات و نظارت بر حمل و نقل تاكسيراني و اتوبوسراني مانند ، خطوط BRT و ايستگاه‌ها و ...
-    نظارت بر پاركينگ ها – پايانه هاي مسافربري شهرهاي استان
-    اخذ مجوز – تاييد صلاحيت و نظارت بر مراكز معاينه فني خودرو
-    اخذ مجوز – تاييد صلاحيت و نظارت بر جايگاههاي سوخت CNG
-    نظارت بر تهيه طرح هاي جامع حمل و نقل شهرها
-    پيگيري تهيه و اجراي طرح هاي جامع حمل و نقل بر اساس اولويت هاي مصوب
-    بررسي كليه طرح هاي ترافيكي شهرهاي استان شامل اصلاح هندسي ، تقاطع هاي غير همسطح ، معابر و...
-    همكاري با دبيرخانه شوراي عالي در زمينه تدوين و ارائه شاخص ها و معيارهاي لازم


•    كنترل برنامه‌اي پروژه‌هاي استان با استفاده سامانه كنترل و نظارت بر طرح‌ها و پروژه هاي عمراني و ارائه گزارش تحليلي از پروژه هاي استان
•    پيگيري تعيين شاخص‌هاي توزيع اعتبارات استان با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي
•    پيگيري تخصيص و جذب اعتبارات عمراني دستگاههاي اجرايي استان و مبادله موافقتنامه هاي عمراني استانداري
•    پيگيري مصوبات سفرهاي رياست محترم جمهور، سفرهاي استاندار محترم و تفاهم نامه ها
•    كنترل برنامه‌اي كليه پروژه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان با هماهنگي مديران كل مربوطه و ارائه گزارش تحليلي از پروژه هاي مذكور
•    ايجاد بانك اطلاعات پروژه هاي استان و هماهنگي با حوزه برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استان استانداري
•    هماهنگي و پيگيري و استفاده مطلوب از ظرفيت قانون برنامه و لايحه بودجه و سایر قوانین به منظور كسب منابع در جهت تسريع در تكميل پروژه هاي استان و بهره وری بیشتر
•    پیگیری اعتبار و تامین فایناس خط یک قطار شهری اهواز
•    پیگیری و ارائه گزارشات خاص جهت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت
•    برگزاری دوره‌های آموزش جهت ارتقاء شهرداران و کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا