معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

بازسازی حریم رودخانه ها با کارشناسی انجام شود

معاون عمرانی استانداری در جلسه کمیته بازسازی و نوسازی بر رعایت دقیق بازسازی حریم رودخانه با در نظر گرفتن کلیه نکات کارشناسی تاکید کرد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت عمرانی استانداری،  فاضل عبیات معاون عمرانی استانداری خوزستان روز دوشنبه ۳۰ اریبهشت ماه ،در کمیته تخصصی بازسازی و نوسازی مناطق سیل گفت: استراتژی بازسازی مناطق سیلابی و در خطر هر گونه سیل باید با در نظر گرفتن زیر ساخت ها و برنامه ریزی صحیح بین دستگاهی انجام شود.

عبیات اظهار داشت: تمام دستگاهها و سازمان نسبت به تنظیم برنامه عملیات بازسازی باید برنامه ریزی دقیق تعریف کنند و مردم را از تمام مراحل بازسازی اطلاع و آگاهی رسانی کنند.
معاون عمرانی استاندار خوزستان در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم حسینی خاطر نشان کرد: استان خوزستان بعنوان مسیر اصلی زائرین حسینی است و ضرورت دارد کلیه مراحل ساخت و نوسازی روستاها و ایجاد زیر ساخت ها برای مناطق سیل زده در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا با نزدیک شدن به ایام محرم با کمبود زمان مواجه نشویم.
۳۲۴