ضرورت توسعه زیرساخت های فرهنگی و تفریحی در سطح استان

 معاون امور عمرانی استاندار در کمسیون ماده ۵ استان تاٌکید کرد:

ضرورت توسعه زیرساخت های فرهنگی و تفریحی در سطح استان

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان، با بیان این مطلب که متاٌسفانه هم اکنون با کمبود امکانات تفریحی و فرهنگی در سطح استان روبرو هستیم اظهار کرد: توسعه زیرساخت های فرهنگی و تفریحی یکی از ضروریات مقوله عمران استان است از این رو بهبود این وضعیت در دستور کار ما قرار گرفته و معاونت عمرانی با جدیت پیگیری و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

دکتر احمد سیاحی در ادامه با انتقاد از مانع تراشی هایی که در مسیر اجرای برخی پروژه ها انجام می گیرد گفت: در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که وقتی جانمایی برای انجام پروژه صورت می گیرد ادعای تملک اراضی از سوی برخی از نهادها مطرح می شود و نهایتاً عدم همکاری در خصوص واگذاری این اراضی موجب توقف کار می شود.

وی افزود: معاونت عمرانی با جدیت پروژه ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی هنری را در شهرهای اهواز، ماهشهر، رامهرمز و امیدیه دنبال می کند.

معاون امور عمرانی استاندار گفت: سیاست جذب  سرمایه بخش خصوصی یکی از راهبردهای اساسی استان است و معتقدیم با پیگیری چنین سیاستی خواهیم توانست گامی بلند در جهت ارائه خدمات بهتر به هم استانی ها برداریم.

به گفته وی پروژه مجتمع بزرگ فرهنگی هنری اهواز ظرف چند ماه آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.

 

۲۲۰۴