پروژه تعریض و بازسازی خیابان شهیدان شریعتی بهبهان با حضور استاندار خوزستان افتتاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان روز شنبه پروژه تعریض و بازسازی خیابان شهیدان شریعتی بهبهان با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

این پروژه با اعتبار ۸ میلیارد تومان و شامل تعویض و روکش آسفالت خیابان به طول ۱۱۰۰ متر، عرض هر متر سواره رو به طول ۱۴ متر مجموعه ۲۸ متر، عرض آیلند وسط ۱.۵ متر همچنین پیاده روسازی، بهسازی کانال های دفع آبهای سطحی، ارتقاء سطح ارتفاعی خیابان و نورپردازی و نصب پایه چراغ های تزیینی در آیلند وسط انجام شد.

۱۵