بررسی مصوبات بازدید استاندار محترم از شهرستان شوشتر

جلسه بررسی مصوبات بازدید استاندار محترم از شهرستان شوشتر به ریاست دکتر عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در محل سالن جلسات حوزه معاونت با دستور کار بررسی موضوع ساماندهی و استحکام بخشی دیواره غربی محوطه آسیاب های تاریخی شوشتر، ساحل سازی خیابان مجاور بقعه متبرکه علامه شیخ شوشتری، تملک واحدهای مسکونی واقع بر دیواره غربی سازه های آبی، و بررسی برخی طرحهای عمرانی شهرستان شوشتر برگزار شد.

 

۱۷