تکمیل زهکش (WMD) شهرستان هویزه مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه بررسی تکمیل زهکش اصلی شهرستان هویزه مربوط به فاز دوم طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری به ریاست دکتر عبیات معاون عمرانی استاندار برگزار شد .

۲۶