به ریاست استاندار برگزار شد

نشست شورای کشاورزی استان

جلسه شورای کشاورزی استان به ریاست قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان و با حضور فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

 

 

۲۹