به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

جلسه ستاد اربعین حسینی برگزار شد

جلسه ستاد اربعین حسینی به ریاست دکتر عبیات معاون عمرانی استانداری خوزستان و با مشارکت معاونین امور عمرانی استانداری استان های معین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

استان های کرمان ، کهگیلویه و بویراحمد ، اصفهان ، هرمزگان ، بوشهر و فارس بعنوان استانهای معین که بخشی از امکانات مورد نیاز زائران از این استان ها تامین خواهد شد.

۱۷