با حضور نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه انجام شد:

بررسی و مشکلات عمرانی اهواز و استان

دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه و دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در نشستی در مورد مسائل و مشکلات عمرانی اهواز و استان بحث و گفتگو کردند.

۲۵