جلسه سازگاری با کم آبی برگزار شد

جلسه سازگاری با کم آبی به ریاست دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

 

۱۰