بررسی مشکلات غرفه داران و کارآفرینان نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان

جلسه بررسی مشکلات غرفه داران و کارآفرینان نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان با حضور دکتر عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان  ،دکتر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری،مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان و سایر مسوولین برگزار شد.در این جلسه غرفه داران به تشریح مشکلات و موانع کارآفرینی پرداختند .

 

۲۵