بازدید از سایت پسماند شهرستان ایذه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به همراه جمعی از مسوولان استانی از شهرستان ایذه بازدید کردید.

دکتر فاضل عبیات،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در این بازدید اجرای طرح مطالعاتی را راهکار حل مشکلات پسماند این شهرستان عنوان کرد.

این بازدید در سه شنبه ۲۳ دیماه  بمنظور حل مشکلات پسماند شهرستان ایذه انجام شد.

۲۱