شورای حفاظت از منابع آب برگزار شد

شورای حفاظت از منابع آب امروز یکشنبه ۲۱ دیماه به ریاست دکتر فاضل عبیات ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

دکترعبیات در نشست شورای حفاظت از منابع آب خوزستان که در محل استانداری برگزار شد اظهارکرد: تهیه این برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلفی در مراحل نهایی است که بعد از تصویب آن به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع آب  استان به وزارت نیرو ارسال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همگرایی قابل توجه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با آمار و اقداماتی که برای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی صورت گرفته است بیان‌داشت: اطلاعات و آمار، نیازها و مصارف استان به منابع آبی در تهیه این برنامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

۲۳