کمیسیون اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

نهمین جلسه کمیسیون اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان پیش‌از ظهر امروز یکشنبه به ریاست دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

 

۱۹