بیست و پنجمین جلسه جلسه شورای حفاظت منابع آب استان برگزار شد

بیست و پنجمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان به ریاست دکتر فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

 

۱۳۲