نشست کارگروه امور زیر بنایی‌‌‌ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.

نشست کارگروه امور زیر بنایی‌‌‌ توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست امروز دوشنبه ۳ آذر به ریاست فاضل عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.
۴۷