هشدار جدی معاون استاندار نسبت به فاضلاب‌ عفونی بیمارستانها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان پنجاه و چهارمین نشست شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، با انتقاد از تصفیه نشدن فاضلاب برخی بیمارستان‌های خوزستان و تخلیه پساب عفونی به محیط زیست، آن را هشداری جدی توصیف کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان پنجاه و چهارمین نشست شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، با انتقاد از تصفیه نشدن فاضلاب برخی بیمارستان‌های خوزستان و تخلیه پساب عفونی به محیط زیست، آن را هشداری جدی توصیف کرد.

فاضل عبیات گفت: تخلیه فاضلاب تصفیه نشده بیمارستانی به محیط قابل قبول نیست و دانشگاه علوم پزشکی اهواز مکلف است گزارش جامعی از وضعیت پساب بیمارستان‌های خوزستان و برنامه خود برای ساماندهی آن را تهیه و ارایه کند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دغدغه نخست متولیان سلامت خوزستان نیست، افزود: اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه برطرف کردن مشکلات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کافی و قابل قبول نیست؛ این در حالیست که به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا جامعه برای تامین سلامتی به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها به عنوان متولی اصلی سلامت تکیه کرده است.

عبیات، با اشاره به توقف طرح اجرای کلکتورهای تصفیه خانه شرق به دلیل اختلاف شرکت‌های آبفا و فولاد خوزستان، گفت: این طرح باید در یک هفته آینده پس از بازدید و بررسی دوباره فعال شود.

وی یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست خوزستان را تخلیه فاضلاب خام به رودخانه کارون بیان کرد و افزود: اقداماتی در زمینه تصفیه فاضلاب شهری با اجرای طرح‌های تصفیه خانه شرق و غرب اهواز صورت گرفته است که نیاز به تکمیل دارد.

عبیات ادامه داد: در سال های ۹۸ و ۹۹ با وقوع سیلاب، ریزش‌های متعدد و قابل توجه در شبکه فاضلاب اهواز رخ داد که تعمیراتی انجام شده اما همچنان شبکه فاضلاب اهواز به دلیل فرسودگی و نبود پیشرفت مناسب، طرح جامع کافی نبوده است به همین دلیل اولویت به برطرف کردن نقاط ریزشی و نیز برطرف کردن مشکلات محلی در اهواز و پیرامون آن اختصاص یافته است.

۶۰