راه‌اندازی چرخه تولید کارخانه کاغذسازی در گتوند

چرخه تولید کارخانه بازیافت کاغذ مقوایی گتوند با حضور معاون امور عمرانی استانداری خوزستان راه‌اندازی شد.

در مراسمی با حضور فاضل عبیات معاون عمرانی استاندار خوزستان کارخانه بازیافت کاغذ مقوایی در شهرستان گتوند بعد از وقفه هشت ساله دوباره کار خود را آغاز کرد .

فعالیت دوباره کارخانه کاغذسازی گتوند بعد از ۸ سال
این کارخانه با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ تن رول کاغذ مقوا فعالیت خود را در ناحیه صنعتی گتوند به چرخه تولید بازگشته است.
ظرفیت مستقیم اشتغال در کارخانه بازیافت کاغذ مقوایی در شهرستان گتوند ۳۵ نفر و غیر مستقیم حدود ۳۵۰ نفر است.
محصول تولیدی این کارخانه علاوه بر تامین بخشی از نیاز استان به سراسر کشور نیز فرستاده می‌شود.
۱۰۰