فیلم| چهارمین جلسه پایش سامانه‌های شهری استان خوزستان

چهارمین جلسه ستاد پایش سامانه‌های حمل‌ونقل شهری به ریاست دکتر عبیات معاون امور عمرانی استانداری برگزار شد.

در این نشست ضمن اتخاذ تدابیر ویژه جهت تسهیل تردد شهروندان، سامانه‌های ثبت نام تاکسی‌های تلفنی، وانت بارها و سرویس های مدارس برای دریافت سهمیه نیز معرفی شد.

این جلسات به صورت روزانه در دفتر معاونت امور عمرانی استانداری در حال برگزاری است.

 

 

۱۳۷